Rapport: Follobanen bygget med flere vrakede deler ved en feil

I byggingen av Follotunnelen ble det benyttet flere vrakede deler ved en feil, ifølge en rapport som Aftenposten har fått innsyn i.
Den 22 kilometer lange Blixtunnelen som utgjør Follobanen, består av nær 165.000 ulike segmenter festet i hverandre. Men 171 av dem var merket med feil eller mangler, og ble montert ved en feil, skriver Aftenposten. De viser til en rapport fra 2019 som de har fått innsyn i.
I rapporten konkluderes det med at kun 47 av disse segmentene kan regnes som godkjente.
Lekkasje fra taket har vært et mye omtalt tema de siste dagene angående de tekniske problemene på Follobanen, som måtte stengte etter få uker etter den store åpningen i desember. Dokumenter Aftenposten har fått innsyn i, viser at en inspeksjon av tunnelen i august avdekket 525 «uakseptable lekkasjepunkter».
Bane Nor sier til avisen at de ikke har grunn til å tro at det har vært spesifikke lekkasjeutfordringer med de aktuelle segmentene.
Entreprenøren har levert en veldig tett tunnel, sier konserndirektør Stine Undrum for utbygging i Bane Nor.
– Helt tett vil en tunnel aldri bli, men så lenge vi har kontroll på vannet og leder det ned i dreneringssystemet så vil det ikke utgjøre et problem, sier hun.
(NTB)