Redd Barna vil enno ikkje ta opp att arbeidet i Afghanistan

At Taliban varslar enkelte unntak når det gjeld jobbforbodet for kvinner, har ikkje fått Redd Barna til å ta opp att arbeidet sitt i Afghanistan.
– Vi ber om at forbodet blir trekt tilbake utan unntak. Millionar av barns liv står i fare, seier Redd Barnas generalsekretær Birgitte Lange i ein e-post til NTB.
I helga vart det kjent at Taliban vil nekte både afghanske og internasjonale organisasjonar å ha kvinnelege tilsette, noko som førte til at fleire organisasjonar innstilte arbeidet sitt i landet.
Tysdag uttalte ein av Taliban sine ministrar at det blir gjort unntak for kvinner som jobbar i FN, helsearbeidarar og utanlandske hjelpearbeidarar, såframt dei ber hijab, men det er ikkje nok til å få organisasjonane til å snu.
– Våre kvinnelege tilsette gjer det mogleg at vi får arbeide med kvinner og barn. Dei fleste kvinner i Afghanistan får berre lov til å møte kvinnelege tilsette, og jenter får berre bli undervist av kvinnelege lærarar. Viss kvinnelege tilsette ikkje får jobbe i Afghanistan, når vi ikkje fram med hjelp til millionar av kvinner og barn, seier Birgitte Lange. (NTB)