Regjeringen foreslår at trossamfunn må ha flere medlemmer for å få støtte

Tros- og livssynssamfunn må ha flere medlemmer for å få statsstøtte, og ha minst 40 prosent av hvert kjønn i styrene, er blant forslagene til regjeringen.
Regjeringen starter nå arbeidet med å endre deler av trossamfunnsloven som ble vedtatt av Solberg-regjeringen. En rekke forslag sendes i disse dager ut på høring.
Blant forslagene er tre ulike modeller for å sikre minst 40 prosent av hvert kjønn i trossamfunnenes styrer, skriver Vårt Land.
Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp), som også har ansvar for livssynspolitikken, sier at de vil ha innspill fra trossamfunnene på flere punkter.
– Vi vil at høringen skal være åpen, poengterer statsråden overfor Vårt Land.
Det gjelder blant annet hvor mange medlemmer tros- og livssynssamfunn skal trenge å ha for å få tilskudd fra staten. I dag er kravet 50 medlemmer, og regjeringen foreslår enten 100, 300 eller 500.
(NTB)