Rikspolitisjefen: Kriminaliteten i Sverige har aldri vært høyere

Kriminalitetsutviklingen i Sverige er på et nivå man aldri tidligere har sett, sier rikspolitisjefen i landet.
– Kriminaliteten er blitt mer kompleks, og det er vanskeligere å få vitner i tale, skriver rikspolitisjef Anders Thornberg i et debattinnlegg i Dagens Nyheter.
Han peker på at aktører, vitner og gjerningsmenn som tidligere har forklart seg for politiet og vitnet i retten, nå nesten aldri gir opplysninger.
– Dette gjør etterforskningen mye vanskeligere, skriver Thornberg.
Flere andre ledende politiledere har også undertegnet innlegget. De etterlyser enda flere politiansatte, kraftigere verktøy gjennom nytt lovverk og bedre samarbeid mellom ulike myndighetsinstanser. (NTB)