Rødt ønsker at Norge skal be om en offentlig beklagelse fra Israel

Rødt ønsker nå at Norge skal be om en offentlig beklagelse fra Israel.
Det er 50 år siden israelsk etterretning drepte feil mann på åpen gate på Lillehammer. Ahmed Bouchicki var feilaktig identifisert som den palestinske terroristen Ali Hassan Salameh.
Mímir Kristjánsson fra rødt sier at det er helt uakseptabelt at agenter fra en fremmed makt på norsk jord, likviderer folk.
– Det handler om norsk suverenitet og uansett hvem som gjør det, er vi nødt til å sørge for at det får konsekvenser.
Han fortsetter med å si at rødt krever en beklagelse fra Israel.
– Rødt krever at Israel følger samme spilleregler og samme folkerett som alle andre land i verden. Saken er ikke ferdig før Israel beklager dette på et skikkelig vis.