Russiskeide oppdrettsselskaper risikerer tvangsoppløsning

Tre russiskeide oppdrettsselskaper i Norge risikerer tvangsoppløsning. Årsaken er at selskapene står uten revisor, etter at revisorselskapet Deloitte trakk seg fra oppgaven.
Oldenselskapene, Øyralaks og Villa Smolt er eid av Russlands største oppdrettsselskap Inarctica (tidligere Russian Aquaculture). Selskapene er pålagt å ha revisor.
Den største eieren i Inarctica er Maxim Vorobyov. Hans familie har tette bånd til den russiske forsvarsministeren Sergei Shoigu. Styreleder i Oldenselskapene, Arne Geirulv, har ingen kommentar til saken.