Russland fikk ikke gjennomslag for uavhengig Nord Stream-gransking

Russland har fremmet en resolusjon i FNs sikkerhetsråd om en FN-ledet uavhengig gransking av sabotasjen mot Nord Stream-ledningene i fjor høst.
Mandag stemte sikkerhetsrådet over forslaget. Kun Kina, Russland og Brasil stemte for forslaget. Dermed gikk det ikke gjennom, skriver Reuters.
Det trengs ni stemmer og ingen vetoer fra Russland, Kina, Frankrike, USA eller Storbritannia for at en resolusjon skal gå gjennom i FNs sikkerhetsråd.