Russland oppfordrer Armenia og Aserbajdsjan til å respektere våpenhvile

Russland oppfordrer Armenia og Aserbajdsjan til å respektere våpenhvilen fra 2020 og uttrykker «alvorlig bekymring» for den økte spenningen mellom de to landene over området Nagorno-Karabakh.
Moskva forhandlet frem våpenhvilen.
Nagorno-Karabakh er internasjonalt anerkjent som en del av Aserbajdsjan, men mange av innbyggerne er armenere.