Russland skjerper straffene

Russlands president Vladimir Putin har signert en ny lov som skjerper straffene for de som dømmes for høyforræderi, sabotasje og terrorisme.
Det går fram av lovteksten som ble offentliggjort fredag.
Høyforræderi kan nå gi livstidsstraff. Nylig ble Kreml-kritikeren Vladimir Kara-Murza dømt til 25 års fengsel for høyforræderi og andre lovbrudd.
Lovene ble godkjent av Dumaen for ti dager siden.
(NTB-Reuters-DPA)