Sametinget deltar på FNs ekspertmekanisme for urfolk

Denne uken deltar Eirik Larsen, politisk rådgiver for Sametinget, på FNs ekspertmekanisme for urfolk (EMRIP) sin 16. Sesjon i Genève.
Det melder Sametinget.
EMRIP er et organ bestående av sju eksperter som gir Menneskerettighetsrådet råd og ekspertise om urfolks rettigheter.
Hvert år arrangeres det en sesjon der representanter fra ulike stater, urfolksgrupper, urfolksorganisasjoner, sivilsamfunnet og mellomstatlige organisasjoner deltar og gir sine innspill til EMRIP. Det er denne sesjonen Eirik Larsen deltar på.
På sesjonen skal det blant annet legges frem en studie om hvordan ulike stater ivaretar FNs erklæring om urfolks rettigheter. Sametinget skal holde et innlegg på dette punktet.
– Vi er her fordi vi skal gi innspill til rapporten og de anbefalingene EMRIP skal gi til Menneskerettighetsrådet. Vi skal forklare litt om hvordan urfolks rettigheter oppfylles i de nordiske statene, og så skal vi komme med våre innspill, sier Eirik Larsen.