Seks norske offiserer svartelistet av FN

De norske offiserene ble refset for sexkjøp og seksuell utnyttelse. Nå har FN svartelistet nordmennene. Det viser et brev fra FN-sekretariatet til den norske FN-delegasjonen i New York.
Bakgrunnen er en NRK-avsløring i november i fjor.
Hendelsene skjedde i 2013 og 2014. Militærpolitiet åpnet etterforskning og konkluderte i sakene, men utfallet ble aldri rapportert inn til FN.