Senja mangler boliger

Mangel på ledige boliger skaper problemer for innflyttere på Senja, og gjør det vanskelig for flere arbeidsgivere å få tak i arbeidskraft. Senja preget av velholdte fritidsboliger, men få ledige vanlige hus. Det er lettere å få lån til å bygge hytte enn hus på øya.