Sivilforsvaret bistår med slukking

Sivilforsvaret er med i slukkinga av skog- og lyngbrannen i Trøndelag.
– Vi bistår brannvesenet med mannskap og utstyr i forbindelse med å slukke brannen. Brannvesenet var tidlig ute med å spørre etter hjelp. Vi bistår med det vi har.
Det forteller Gjertud Berglund, beredskapsvakt for Sivilforsvaret i Sør- Trøndelag
– Det er lørdagskveld og juebordstid, og ikke så enkelt å få ut folk. Men vi stiller med 12 personer på stedet, to brannpumper og slukkeutstyr forøvrig.