Skulestyret i Florida godkjenner utviding av lov

Skulestyret i Florida har godkjent lova som forbyr lærarar å snakke om kjønnsidentitet og seksuell orientering i klasseromma, skal gjelde for alle trinn. Lova blei innført av Florida-guvernør Ron DeSantis. Opphaveleg gjaldt forbodet i klassetrinna opp til fjerde klasse. No blir dette utvida til å gjelde alle klasser. Utvidinga tek til å gjelde om ein månad.