Slår alarm om godstransport på vegane

«Alle» vil ha meir miljøvennleg frakt av gods på sjøen. Men i staden blir det meir tungtransport på vegane. Tal frå Bergen hamn viser at det i dag kjem ti gonger så mykje gods til bergensregionen via asfaltvegen som via sjøvegen.
Vegnettet er ikkje bygd for dette, slår Vegvesenet fast i ei ny utgreiing.