Søkte dekning frå lynet på aude øy

Politiet har meldt om at tre personar trengde hjelp frå Røde Kors etter å ha søkt tilflukt på ei aude øy i Alver som følgje av lyn.
Dei tre personane var på sjøen på SUP-brett då det braka laust.
Hovudredningssentralen sende Røde Kors ut i båt for å få dei tre i tryggleik.
20 minuttar seinare kan politiet melde på Twitter at dei tre SUP-padlarane har kome seg inn på tørt land på eiga hand.