Sp-komité ber landsmøtet vedta å hente inn mer kunnskap om kjernekraft

Norge må innhente kunnskap om kjernekraft og satse planmessig på forskning og kompetansebygging, mener resolusjonskomiteen i Senterpartiet.
– Det har kommet særlig mange innspill på framtidens kraftpolitikk. I tillegg til de kortsiktige løsningene er det viktig at landsmøtet peker ut en retning for hvordan vi skal løse de langsiktige løsningene i kraftpolitikken, sier Ola Borten Moe, Sp-nestleder og leder av komiteen.
Regjeringspartiet har landsmøte fra 17. til 19. mars. En av resolusjonene som skal behandles der, handler om energi. Der omtaler resolusjonskomiteen kjernekraft.
– Senterpartiet mener tiden er inne for å hente inn mer kunnskap og satse planmessig på ytterligere forskning og kompetansebygging innenfor området, heter det i forslaget til resolusjon.
– Regjeringens satsing på kjernefysikk og kjernekjemi i 2022 var en god start. Som nasjon vil vi uansett måtte forholde oss til dette, og følgelig har vi behov for kritisk kompetanse på området, heter det.
(NTB)