Sri Lanka vedtar viktig gjeldsplan

Parlamentet på Sri Lanka har vedtatt en plan for omstrukturering av landets gjeld, noe som er en forutsetning for at landet fikk kriselån av IMF.
I mars innvilget Det internasjonale pengefondet (IMF) en krisepakke på drøyt 30 milliarder kroner til Sri Lanka.
– Denne gjeldsomstruktureringsplanen er vesentlig for at Sri Lanka skal nå målet i avtalen med IMF om å redusere gjelden fra nåværende 128 prosent av BNP til 95 prosent innen 2023, sier finansminister Shehan Semasinghe.
Sri Lanka er rammet av økonomisk krise og misligholdt statsgjelden sin i april i fjor. Dette bidro til mat- og drivstoffmangel i landet.
Til sammen 122 av parlamentsmedlemmene stemte for, mens 62 stemte mot. Parlamentet består av i alt 225 medlemmer.
Opposisjonen i landet mener at gjeldsplanen kan få negative konsekvenser for privatpersoners økonomi. De mener også at innholdet i planen ikke er redegjort godt nok for. (NTB)