Statkraft tapte penger i andre kvartal

Norges største kraftprodusent, Statkraft, oppnådde et resultat på 2,67 milliarder kroner i andre kvartal. Det er nær en halvering av resultatene i samme kvartal i fjor, da resultatet før skatt landet på 5,13 milliarder kroner.
Det svake resultatet kommer til tross for at selskapet økte inntektene med nær 10 milliarder kroner, og skyldes urealiserte tap på nær ni milliarder kroner knyttet til såkalte sikringsposisjoner, noe som vil si at selskapet har inngått faste priser som ligger under dagens terminpriser. Prisdifferansen bokføres som urealiserte tap.
Til tross for solid driftsresultat endte resultatet etter skatt på -1,2 milliarder i andre kvartal. Dette skyldes negative valutaeffekter under finansposter og en høy skattekostnad fra norsk vannkraft, skriver selskapet.
For første halvår har Statkraft et rekordhøyt underliggende driftsresultat på 21,8 milliarder kroner, en forbedring på 8,9 milliarder kroner sammenlignet med samme periode i 2021.
De viktigste driverne for forbedringen var betydelig høyere nordiske kraftpriser og et solid bidrag fra markedsoperasjoner, opplyser Statkraft i en pressemelding.