Statnett vil forsterke kraftnettet mellom Sørlandet og Grenland

En utredning fra Statnett viser et behov for økt kapasitet på kraftlinjene mellom Sørlandet og Grenland. Utredningen er sendt til Olje- og energidepartementet.
Utredningen anbefaler tiltak som vil gjøre kraftnettet i stand til å håndtere større forbruk og produksjon av kraft i fremtiden, skriver Statnett i en pressemelding.
Bare i Grenlands-området har Statnett fått forespørsler om tilknytning på til sammen 1700 megawatt, mer enn det dobbelte av dagens forbruk. Det er også stor pågang i Arendals-området.
Både på Sørlandet og Østlandet blir det store endringer de neste 10–20 årene, både når det gjelder forbruk og produksjon, og for å unngå flaskehalser og begrensninger i nettet mellom Sør- og Østlandet mener Statnett det må settes i verk en utbygging av kraftnettet.
– Det er nødvendig å forsterke kraftnettet mellom disse regionene for å tilrettelegge for økt forbruk, og for å unngå effektknapphet og høye priser på vinterstid, sier Gunnar G. Løvås, konserndirektør for kraftsystem og marked i Statnett. (NTB)