Stenvik og Hellerslia innstilt til dommerstillinger i Høyesterett

Innstillingsrådet for dommere har innstilt fire søkere til to ledige stillinger ved Norges Høyesterett:
Advokat Are Stenvik (Oslo)
Lagdommer Thom Arne Hellerslia (Drammen)
Lagdommer Anette Isachsen Kræmer (Jar)
Lagmann Christian Lund (Oslo)
De to øverste på lista regnes å være sikret plass, og blir etter all sannsynlighet nye dommere i Høyesterett.
Utnevnelsene skjer formelt i statsråd, og det vanlige er at regjeringen følger innstillingen fra Innstillingsrådet for dommere.
Rett24 omtalte utnevnelsen først.
Høyesterettsdommerne som skal erstattes er Knut H. Kallerud og Jens E.A. Skoghøy, som begge går av fra sommeren.
15 søkere meldte seg, og nesten samtlige var fra østlandsområdet.