Sterk dag på Wall Street

En mulig slutt på gjeldstakkrisen og forhåpninger om at rentehevingene settes på vent førte til en god dag på Wall Street.
Den industritunge Dow Jones-indeksen gikk opp 0,5 prosent, og den brede S & P 500-indeksen opp 1 prosent. Best gikk det for teknologitunge Nasdaq, som steg med 1,3 prosent.
(NTB)