Stoltenberg: Alvorligste eskalering siden krigens utbrudd

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg holder pressekonferanse fredag etter at Russlands president Vladimir Putin formelt meldte at han vil tvangsinnlemme fire ukrainske regioner i landet.
Stoltenberg avviser tvangsinnlemmingen, og kaller den ulovlig og illegitim.
– Dette er den alvorligste eskaleringen siden begynnelsen av krigen, sa Stoltenberg.
Stoltenberg sa at det er Putins ansvar å avslutte krigen.
Han sa at dersom Russland stanser alle angrep, vil man få fred i Europa. Hvis Ukraina slutter å kjempe, vil landet derimot opphøre å eksistere som et selvstendig, europeisk land, sier Stoltenberg.
Nato-sjefen sier at ingen av alliansens medlemsland anerkjenner noen av de fire ukrainske regionene som en del av Russland.
Natos hovedfokus er nå å gi umiddelbar støtte til Ukraina.