Stor vannlekkasje i Oslo

Nødetatene er i området Vestkanttorget etter melding om en vannlekkasje på stedet, skriver politiet på Twitter.
– Det fremstår som en omfattende lekkasje og det vil ta noe tid å få kontroll på denne, skriver politiet.
– Det er brudd på en vannledning som er årsaken til vannlekkasjen, sier Glenn Gulbrandsen, vaktkommandør i Oslo brann- og redningsetat.
Vann- og avløpsetaten, brann- og redningsetaten og politiet er på stedet.
– Beboere i området må påregne å miste vannet for en periode. Det er ikke ønskelig med kjøretøy inn mot området der lekkasjen er, derfor er veiene sperret, skriver politiet.