Støre til Stortinget: – Riktig å utsette markering

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) mener det var riktig å utsette markeringen etter terroren 25. juni fjor. Evalueringsutvalget etter 25. juni kritiserte at støttemarkeringen etter Pride-skytingen ble avlyst
– Gitt alvoret i trusselvurderingen fra PST, herunder kjennskap til personers evne og villighet å ofre seg og våpenanskaffelser, var det hensynet til befolkningens sikkerhet som gjorde at politiet besluttet å anbefale å utsette arrangementet, skriver Støre i et svar til Stortingets kontrollkomite.
Støre skriver at han støttet politiets anbefaling i møtet i regjeringens sikkerhetsutvalg.
– Da, som nå, stiller jeg meg bak denne beslutningen. Beslutningen ble nødvendigvis truffet basert på tilgjengelig informasjon med tilhørende usikkerhet, og under betydelig tidspress, skriver Støre.
Flere har vist til at Oslo politidistrikt mente arrangementet kunne gjennomføres.
– I motsetning til hva som ble kommunisert til Oslo politidistrikt på ettermiddagen 26. juni, var det PSTs klare tilrådning i RSU-møtet (Regjerings sikkerhetsutvalg, 27. juni, red anm.) at solidaritetsarrangementet ikke burde gjennomføres på planlagt tidspunkt basert på den informasjonen de satt på, skriver statsministeren til Stortingets kontrollkomite.