Stortingspresidenten vurderer å avslutte Stortings-ferien måndag

Det er fleirtal for å hasteinnkalle til straummøte på Stortinget, og dermed avbryte ferien.
Stortinget sitt presidentskap må avgjere om dei skal samlast til eit ekstraordinært møte på Stortinget.
– På måndag skal presidentskapen behandle oppmodinga om å kalle inn til stortingsmøte før sesjonen er i gang. Då vil vi ta omsyn til kva partia meiner, kva som er hensiktsmessige behandlingsmåtar og framdrift, seier stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) til NRK.
Tidlegare onsdag kveld kom Høgre med forslag om å auke straumstøtta frå 1. september.