Svinebonde dømt for dyremishandling

En svinebonde er i Sogn og Fjordane tingrett dømt til 60 dagers betinget fengsel med en prøvetid på to år for brudd på dyrevelferdsloven.
Bonden var sammen med én annen person tiltalt for å ha hensatt dyr i hjelpeløs tilstand, for å ha unnlatt å sikre at dyr får godt tilsyn, stell og holdes i et miljø som gir god velferd.
Påtalemyndigheten argumenterte for at forholdene i saken var å anse som grove, men det var ikke tingretten enig i. Aktor la ned påstand om ubetinget fengsel i 120 dager, men retten la blant annet vekt på at avvikene var nokså begrenset sett i sammenheng med omfanget av virksomheten. Retten viser også til at det er over fire år siden de mest alvorlige forholdene fant sted.
Den andre tiltalte personen ble frifunnet, da retten ikke fant det bevist at vedkommende hadde vært dyreholder. (NTB)