Sykehus satte befruktet egg inn i feil kvinne

På slutten av 1990-tallet ble et befruktet egg satt inn i feil kvinne på Regionsykehuset i Trondheim. Først for fire år siden fikk det voksne barnet vite om forbyttingen, skriver Aftenposten.
Sykehuset, som nå heter St. Olavs hospital, bekrefter at barnets foreldre ikke er genetisk mor og far. De oppgir menneskelig svikt som årsak.
Etikkomiteen ved sykehuset mener at det er usannsynlig at forbytting av embryoer har skjedd med andre par. De har derfor ikke gått offentlig ut med funnet. Komiteen mener at offentlig omtale kan skremme familier som har vært til prøverørsbehandling både i Trondheim og ellers i Norge.