Sykepleiere vurderer å trekke oppsigelse

Et nytt forlag fra Oslo universitetssykehus kan gjøre at flere sykepleiere ved thorax-avdelingen velger å ikke si opp jobbene allikevel.
Det opplyser Stine Molvær Nesseth, som er intensivsykepleier og tillitsvalgt ved sykehuset, til NRK.
Over halvparten har sagt opp jobbene i protest mot ledelsen.
NRK har i dag fått bekreftet at det er lagt fram et nytt forslag til løsning på konfliktene på hjertekirurgien.
.