Syklist hamna i steinrøys – blei henta av luftambulanse

Ein syklist køyrte ut av vegen og hamna i ei steinrøys i Ål i Hallingdal. Syklisten har blitt henta av luftambulanse. Ulukka skal ha skjedd på Nordbygdvegen. Personen var medviten då dei blei henta.