Taxisjåfør dømt for seksuell handling mot kunder

Det var natt til 10. april 2022 at sjåføren i Sandnes kjørte to kvinner. Begge kvinnene har fortalt om krenkende atferd utført av taxisjåføren.
De to fornærmede kjenner ikke hverandre fra før, og har avgitt to uavhengige beskrivelser av likeartede seksuelle handlinger samme natt og i samme bil.
Sjåføren fikk 15 dagers betinget fengsel, med prøvetid på to år. Han må betale bot på 4000 kroner, skriver Sandnesposten.
Han fradømmes også retten til å foreta yrkestransport mot vederlag for en periode på ni måneder.