Tidligere advokat Amir Mirmotahari får tilleggsdom på tre år

I fjor ble den tidligere advokaten Amir Mirmotahari dømt til elleve års fengsel. Nå er han dømt til en tilleggsdom på tre års fengsel.
Den tidligere advokaten dømmes av Oslo tingrett for flere tilfeller av bedrageri og grovt bedrageri, ulovlig å ha overdratt narkotika, og for ulovlig å ha skaffet noen som er undergitt varetektsfengsling, gjenstander, skriver AdvokatWatch.
Samtidig er han frikjent for to bedragerier, forsøk på skadeverk, økonomisk utroskap og flere andre punkter.
– Vi mener straffen for de forhold han er dømt for, er for er for streng og vurderer videre anke, sier Mirmotaharis forsvarer Bernt Heiberg.
Amir Mirmotahari ble i august i fjor dømt i Borgarting lagmannsrett til elleve års fengsel for blant annet å ha inngått en avtale om et drap på en tidligere klient. Han ble i lagmannsretten også funnet skyldig i å ha inngått avtale om bortføring, fem tilfeller av vitnepåvirkning og brudd på kontaktforbud.
I mai i år avviste Høyesterett Mirmotaharis anke. (NTB)