Tidligere konkurransedirektør Egil Bakke er død

Den tidligere konkurransedirektøren Egil Bakke døde 16. juli. Han ble 94 år gammel.
Bakke var ansatt i Finansdepartementet fra 1954 til 1971 og han var senere avdelingsdirektør i Norges Industriforbund fra 1974 til 1983.
Han var direktør i Konkurransetilsynet i tolv år fra 1983 til 1995.
I 1995 ble Bakke utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden for samfunnsnyttig virke. Han fikk tildelt Fritt Ords honnørpris i 1990.
(©NTB)