Tilstand alvorlig for person som ble funnet i vannet ved Frognerkilen

Tilstanden til personen som ble funnet i vannet ved Frognerkilen er alvorlig. Politiet takker frivillige som tok seg ut i båt og brakte vedkommende til land. De sier det var avgjørende for at både politi og helsepersonell kunne iverksette raskest mulig livreddende tiltak. Det var en voksen person som ble funnet i vannet, men vedkommende er ikke identifisert og fraktet til sykehus.