Tjeldsund: Regjeringen etablere fagskole for brann- og redningspersonell

Regjeringa har vedtatt å etablere en offentlig toårig fagskole for utdanning av brann- og redningspersonell.
Det skriver regjeringen i den nye Distriktsmeldingen som ble lagt frem i dag.
Fagskolen skal ligge i Tjeldsund kommune i Troms og driftes av Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap (DBS).
Den nye fagskolen skal etableres i tilknytning tilmed den nasjonale brannskolen som ligger i Fjelldal ikke langt fra Harstad.