To dømt i Høyesterett for bedrageri og ID-svindel

To personer er i Høyesterett dømt til fengsel i henholdsvis 5 og 6,5 år for flere grove bedragerier, melder NTB.
Saken omhandler to personer som i Borgarting lagmannsrett ble dømt for 65 fullbyrdede grove bedragerier, 15 forsøk på grove bedragerier og en rekke identitetskrenkelser.
Bedrageriene gikk ut på å overtale eldre mennesker til å oppgi fødselsnummer, BankID og/eller annen personlig informasjon ved å utgi seg for å være bankansatte. Bedrageriene beløp seg totalt til rundt 17,8 millioner kroner, ifølge Høyesterett. I alt var det 80 fornærmede i saken.