Trafikkulykke mellom elg og personbil

På riksvei 3 ved Romedal har det vært en trafikkulykke med en elg. Politiet meldte først at de hadde fått melding om at både føreren og elgen skulle være skadet, men føreren fremstår uskadet. Viltnemnda tar seg av elgen. Trafikken går forbi stedet, melder politiet.