Trekker innsigelsen mot havvind-anlegg

Statsforvalteren i Rogaland trekker innsigelsen mot det omdiskuterte gigantiske havvind-anlegget som skal bygges på Jelsa, skriver Stavanger Aftenblad.
Her er planen å bygge flytende vindturbinder for havvind. Det kan generere 7600 arbeidsplasser, ifølge en rapport Menon Economics har laget for utbyggerne.