Tror ikke Russland sier opp fiskeriavtalen

Russiske fiskebåtredere tror ikke Russland vil si opp fiskeriavtalen etter stans i vedlikehold. Men rederne frykter i stedet at de må stanse fisket. Mye av vedlikeholdet har skjedd i Norge.