Uenige om filleristing: Politiet må henlegge

Den opphetede ekspertkrangelen om årsaken til at babyer har hodeskader, har ført til at påtalemyndigheten ikke lenger mener de har nok bevis i saker hvor de mistenker barnemishandling.
Spørsmålet er om hodeskadene i slike saker nødvendigvis må stamme fra vold og risting – eller om det kan finnes andre forklaringer.
Striden har ført til så stor usikkerhet for politiet som etterforsker disse sakene med babyer som har alvorlige hodeskader, at flere saker må henlegges.