Ukraina har tatt i bruk klasevåpen fra USA

Klasevåpen som USA donerte tidligere i sommer, er tatt i bruk på slagmarken i Ukraina. Ifølge USA blir de brukt på effektivt vis.
Klasevåpnene begrenser russernes evne til å danne formasjoner og bevege styrkene sine, ifølge talsmann John Kirby i USAs nasjonale sikkerhetsråd.
Ukraina bekreftet at de hadde mottatt våpnene for en uke siden. Våpenleveransen har vært kontroversiell ettersom udetonerte sprengladninger kan bli liggende i mange år etter at krigshandlingene er over.
Den internasjonale klasevåpenkonvensjonen forbyr all produksjon og bruk av slike våpen. Den er nå ratifisert av 111 land, men verken USA, Russland eller Ukraina er blant disse.
(NTB)