Ukraina: Millioner av tonn korn sendt via Donau

Det sendes nå mer korn via Donau enn på noe tidspunkt siden krigen startet for et halvt år siden, ifølge ukrainske myndigheter.
Bare lørdag ankom elleve skip elvehavnene Izmajil, Renj og Ust-Dunaysk og lastet om bord totalt 45.000 tonn korn, opplyser det ukrainske infrastrukturdepartementet søndag.
Siden mars har mer enn 4 millioner tonn korn allerede blitt fraktet ut av landet, ifølge departementet. Donau er i dette området grenseelv mellom Ukraina og Romania.
Etter at det russiske angrepet begynte i februar, har oppmerksomheten vært rettet mot Ukrainas store havner ved Svartehavet. De var blokkert i flere måneder og resulterte i at millioner av tonn korn ikke kunne eksporteres.
Den 22. juli undertegnet Ukraina og Russland, etter meklingsbistand fra FN, en avtale med Tyrkia om å tillate eksport fra Ukraina fra tre Svartehavshavner. Det lettet presset på det globale matmarkeder.
Koordinasjonssenteret i Istanbul, som ble etablert under avtalen, opplyste i helgen at 1 million tonn korn og andre matvarer er blitt eksportert gjennom Svartehavsruten så langt.
(NTB)