Uleselige beksjeder i nytt datasystem

Fastleger melder om manglende og uforståelige pasientjournaler fra St. Olavs hospital etter at journalsystemet Helseplattformen ble innført.
Det er nå tre uker siden journalsystemet ble innført på St. Olavs. Fastlege Julie Nesheim opplever at hun ikke kan stole på informasjonen hun får fra sykehuset.
Sykehusdirektøren er svært bekymret og har ikke full oversikt over situasjonen.