Underskudd for Hurtigruten

Hurtigruten gikk med 49 millioner euro i underskudd før skatt i dette årets første kvartal. Det viser den ferske kvartalsrapporten.
Det er en nedgang fra 60 millioner euro i underskudd fra samme kvartal året før.
Driftsresultatet (ebit) endte på minus 14,8 millioner euro.
Selskapet tjente 161,8 millioner euro i årets tre første måneder, mot 97 millioner euro i samme periode ifjor.
I børsmeldingen fra selskapet heter det at Hurtigruten ser forbedringer i inntekter og resultat sammenlignet med første kvartal i 2022.