USA: Ber kongressen handle raskt for å unngå gjeldskrise

USA vil nå sitt gjeldstak 19. januar, advarer landets finansminister Janet Yellen. Finansdepartementet må gripe inn for å hindre mislighold av statsgjelda.
– Når gjeldsgrensa er nådd, må finansdepartementet sette i verk ekstraordinære tiltak for å hindre at USA misligholder gjeld, skriver hun i et brev til representantene. Hun oppfordrer dem til å heve gjeldstaket raskt.
– Departementet kan ikke si noe om hvor lenge de ekstraordinære tiltakene vil gjøre det mulig for oss å overholde forpliktelsene våre, men det er usannsynlig at de vil være uttømt før tidlig i juni, skriver hun.