USAs kystvakt bekrefter at vrakrestene stammer fra Titan

Vrakrestene ble funnet på havbunnen i nærheten av baugen på Titanic. En av delene som ble funnet var akterenden på ubåten. Kystvakten sa at ubåten har implodert, Det betyr at den har sprengt innover på grunn av det enorme trykket fra havet. Det var en fjernstyrt miniubåt som fant restene.