Vålerengtunnelen delvis stengt etter brann

Nordgående løp i Vålerengtunnelen holdes midlertidig stengt, etter at det begynte å brenne i et vogntog i tunnelen for kort tid siden.
Sjåføren fikk slått ned branntilløpet på egen hånd, men nødetatene er på stedet og brannvesenet etterslukker. Det er ingen personskade.
Sørgående / inngående løp i tunnelen vil nå åpnes for normal trafikk. Bergingsbil er på vei