Vedum: Riktig av Borten Moe å trekke seg

Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum sier at Ola Borten Moe har overtrådt spillereglene.
– Det er en riktig og klok beslutning at han nå trekker seg fra regjeringen.
Han sier at en ny statsråd først vil bli utnevnt i august.