Viderefører restriksjoner for asylsøkere

Høyesterett i USA viderefører restriksjonene som ble innført under pandemien i 2020 og som stenger flere hundre tusen migranter ute fra landet.
Beslutningen ble fattet med fem mot fire stemmer og innebærer at 19 delstater fikk medhold i sitt krav om at innreiserestriksjonene inntil videre blir videreført.
De 19 delstatene hevder at oppheving av restriksjonene og gjenåpning av grensa vil føre til at det vil føre til en stor strøm av migranter. (NTB)