Viggo Kristiansen ønsker å møte i retten

Det er opp til Borgarting lagmannsrett om Viggo Kristiansens sak skal avgjøres i et rettsmøte eller i en såkalt kontorforretning, der alt skjer skriftlig. Lovens hovedregel er at det skal avholdes et rettsmøte. Arvid Sjødin, advokaten til Kristiansen, sier til NRK at hans klient vil møte opp ved et eventuelt rettsmøte for å få satt et ordentlig punktum for saken.
Også foreldrenes bistandsadvokat, Audun Beckstrøm, sier til NRK det er naturlig at saken ender i et rettsmøte.
Når NRK snakker med riksadvokat Maurud fredag kveld, sier også han det virker naturlig at lagmannsretten går for et rettsmøte.